Contact Dorești un mentor?
Intră în discuție!


Să începem | Încrede-te în Dumnezeu

Încrede-te în Dumnezeu

Dumnezeu doreşte ca studenţii din campusul tău să ajungă să-L cunoască.

Dar oare te va conduce El în acea direcţie? Da! El zice în Proverbe 3:5,6:

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va netezi cărările.”

Şi mai spune: „Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit şi ai izbăvit pe poporul acesta; iar prin puterea Ta îl îndrepţi spre locaşul sfinţeniei Tale. (Ex 15:13)

Dumnezeu nu te iubeşte fiindcă Îi slujeşti, nici fiindcă te străduieşti să-I fii plăcut sau să te laşi condus de către El.

Poţi uita uşor acest adevăr. Începi să crezi că meriţi să fii foarte iubit fiindcă le vorbeşti altora despre Iisus. Dar nu de aceea te iubeşte Dumnezeu.

Dumnezeu te iubeşte fiindcă iubirea este în firea Lui. Aşa este El: iubitor. Întotdeauna.

„Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” (Ieremia 31:3)

Ajungi să te bucuri de iubirea Sa, să fii convins că ai parte de ea tocmai fiindcă ai o relaţie cu El. Iar când citeşti Biblia şi vezi cum e descrisă iubirea Sa, nu ai nevoie să te întrebi dacă e valabil şi în cazul tău. Ştii că e adevărat datorită credinţei tale în Iisus...

Eşti iertat şi acceptat de Dumnezeu. Eşti în harul Său, îmbrăcat în neprihănirea lui Iisus, copilul Său înfiat. Ai arvuna Duhului Sfânt. Ai primit viaţa veşnică şi eşti al Lui pe veşnicie.

Viaţa e grea, dar iubirea lui Dumnezeu e un adevăr sigur în mijlocul acestei lumi nesigure. Iar acest adevăr se repetă în toată Biblia. Când ai de înfruntat greutăţi, Iisus îţi spune să crezi că El e mai mare decât orice ai putea înfrunta pe pământ (Ioan 16:33) şi că veghează asupra ta (Luca 12:6,7).

„Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El.” Psalmul 18:30

„De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.” Psalmul 32:10

„Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.” Psalmul 33:18

„Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.” Psalmul 36:7

„Ori de câte ori zic: „Mi se clatină piciorul!”, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.” Psalmul 94:18

„Mă închin în Templul Tău cel sfânt şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale. În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. Domnul este înălţat: totuşi vede pe cei smeriţi...” Psalmul 138:2, 3, 6

Când ţi-e greu din cauză că nu se întâmplă ceva ce îţi doreşti, ce faci?

El zice: „Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu... Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.” Lasă totul în seama lui Dumnezeu. E ca şi cum Dumnezeu ţi-ar spune: „Am Eu grijă de asta. Dă-mi voie să acţionez!”

Dacă ţi-ar vorbi aşa un om obişnuit, tot ai fi recunoscător. Darămite când ai privilegiul de a te încrede în Dumnezeu, a cărui putere este fără margini şi care ştie toate detaliile din prezent şi din viitor. El chiar ştie ce să facă.

„Nu de puterea calului Se bucură El, nu-Şi găseşte plăcerea în picioarele omului. Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.” Psalmul 147:10,11

„Mă voi îndura de tine cu o dragoste veşnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.” Isaia 54:8

În grădină, înainte de răstignire, Iisus S-a rugat: „Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.” Ioan 17:26

Mai înainte Iisus spusese: „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Ioan 14:21

Acesta este mesajul fundamental al lui Iisus. Îţi cere să crezi în El, să-I dai crezare şi să te bizui pe iubirea Lui.

„El este preaiubitul Domnului, el va locui la adăpost lângă Dânsul. Domnul îl va ocroti întotdeauna şi se va odihni între umerii Lui.” Deuteronomul 33:12

„Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” Ţefania 3:17© LIDER3D.RO