Contact Dorești un mentor?
Intră în discuție!


Să începem | Roagă-te la Dumnezeu

Roagă-te la Dumnezeu

Dacă eşti o persoană inteligentă, îţi doreşti ca Dumnezeu să te conducă şi să-ţi poarte de grijă. De ce oare?

Dumnezeu poate face înmiit mai mult decât poţi face tu singur. În fiecare zi roagă-L să meargă înaintea ta şi să-ţi aleagă drumul pe care vei merge.

În Ioan 15, Iisus a spus: „În aceasta Tatăl Meu este preamărit: să aduceţi roadă multă...”

Aşadar acesta este ţelul lui Dumnezeu: să aduci roadă. El vrea să aibă rezultate prin tine. De condus, El te va conduce. Treaba ta este doar să rămâi în El, să stai lângă El şi să-L urmezi.

Cere-I lui Dumnezeu orice ai nevoie. Iisus le-a spus ucenicilor: „Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu; cereţi şi veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” (Ioan 16:24) Ajutorul pe care vrei să-l dai studenţilor din universitatea ta ca să-L cunoască pe Iisus e o acţiune îndrăzneaţă şi captivantă. Cere-I lui Dumnezeu orice ai nevoie.

Roagă-L să-ţi dea iubire pentru studenţii de acolo.

Roagă-L să aducă alţi studenţi care să te însoţească în ceea ce faci. Dacă nu cunoşti niciun credincios în campus, roagă-te să cunoşti!

Când Dumnezeu îţi va răspunde la rugăciuni, întâlneşte-te cu credincioşii respectivi şi rugaţi-vă împreună pentru toţi cei din campus. Poate că la început nu vei cunoaşte decât un alt credincios. Nu-i nimic. Iisus a spus: „Căci acolo unde doi sau trei sunt adunaţi pentru Numele Meu, acolo sunt şi eu în mijlocul lor.” Matei 18:20

Fixează-ţi o alarmă zilnică de rugăciune pentru campus. O dată pe săptămână, plimbă-te prin facultate şi roagă-te pentru studenţii din fiecare zonă a campusului. Roagă-i şi pe alţii să ţi se alăture.

Iată câteva sugestii de rugăciune:

Laudă-L zilnic pe Dumnezeu pentruidentitatea Sa, după cum ni se prezintă El prin Biblie. Mulţumeşte-I pentru relaţia pe care o ai cu El, că eşti declarat neprihănit, iertat, că ai siguranţa de a fi copilul Său, destinatarul iubirii Sale şi al vieţii veşnice.

Spune-I că doreşti să fie Domnul vieţii tale şi că vrei să fii condus de Duhul Sfânt. Mărturiseşte-I păcatele tale şi mulţumeşte-I că te-a iertat prin moartea lui Iisus pe cruce în locul tău. Mulţumeşte-I că acum trăieşti în harul Său.

Roagă-te pe nume pentru studenţii care au nevoie să-L cunoască pe Iisus. Ar fi indicat să faci o listă cu numele studenţilor respectivi. Apoi roagă-L zilnic pe Dumnezeu să le atingă inima, să le răspundă la întrebări, să le deschidă ochii şi să le dea dorinţa de a-L cunoaşte.

Roagă-te pentru studenţii pe care nu-i cunoşti. Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute, atât pe tine, cât şi pe alţii, să-i îndrumaţi spre Iisus pe studenţii din campusul vostru şi poate şi din altele.

Roagă-te pentru nevoile personale, ca Dumnezeu să-ţi dea credinţă, să-ţi ia poverile, să te înveţe cum să te încrezi în El şi să te călăuzească prin înţelepciunea Sa şi în căile Sale.

1 Petru 5:5-7
„Şi toţi, unii faţă de alţii, să fiţi împodobiţi cu smerenie, pentru că «Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.»” Smeriţi-vă deci sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la timpul potrivit, El să vă înalţe, aruncând asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.”

Psalmul 40:1-3
„Îmi pusesem nădejdea în Domnul şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.

M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii.

Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut şi s-au încrezut în Domnul.”

Matei 7:7,8
„Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide.”

1Ioan 5:14,15
„Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.”© LIDER3D.RO